DVM - 011

Za naručivanje odabrati željeni opseg merenja   DVM-011

  ±199,9mV

  ±1999mV                                      

Digitalni voltmetar se može upotrebiti u različite svrhe. On pre svega meri napon, ali može meriti struju, temperaturu, jačinu svetla, jačinu zvika, pritisak i mnoge druge veličine ukoliko se one pogodnim pretvaračem pretvore u napon. Opseg merenja digitalnog voltmetra može biti ±199,9mV ili ±1999mV što zavisi od konfiguracije elemenata na pločici. Izbor opsega zavisi od potreba korsnika. Za merenje većih jednosmernih napona potrebno je proširiti merni opseg što se postiže razdelnikom napona.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

INDIKACIJA LE-Displej 3 1/2 digita
NAPAJANJE 5V jednostruko
ULAZNI NAPON  0±199,9mV ili 0±1999mV
INDIKACIJA POLARITETA  Automatska indikacija neg. napona
INDIKACIJA PREKORAČENJA pokazuje “ 1 “
BROJ MERENJA  2-3 merenja u sekundi
VISINA DISPLEJA 13mm